Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρεία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Files

ΜΟΕ – Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2019

193,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ

201,5 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Κωδικοποιημένο Καταστατικό

209,7 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Νόμος Εταιρικής Διακυβέρνησης 3016/2002

105,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

81,2 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

149,8 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1,4 mb
Κατεβάστε το αρχείο

ΜΟΕ – Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών

162,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο
2 εργαζόμενοι περπατάνε στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil

Υγιεινή και Ασφάλεια

Διαβάστε Περισσότερα