Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

06 Δεκ 2010

Εκλογή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Δεκεμβρίου, αποφάσισε την εκλογή του κυρίου Θεοφάνη Χρ. Βουτσαρά ως μη εκτελεστικού μέλους, στη θέση της κυρίας Ελένης – Μαρίας Λ. Θεοδωρουλάκη, η οποία παραιτήθηκε.

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2010