Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

28 Μαΐ 2020

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020

Σε συνέχεια της από 25 Μαΐου 2020 πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για τις 17 Ιουνίου 2020 (Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος στις 10:00 π.μ.), η Εταιρεία ενημερώνει ότι υφίσταται η δυνατότητα εκπροσώπησης των δικαιούχων μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι θα καταδείξουν σαφώς τον τρόπο κατά τον οποίο επιθυμούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (υπέρ, αποχή, κατά). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα 210-8094194 και 210-8094204 (αρμόδιοι κ. κ. Ιωάννης Δημάκης και Συμεών Λυμπεράκης).

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο εκπροσώπησης από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.www.moh.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο Ενημέρωση Επενδυτών > Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου > Γενικές Συνελεύσεις > 2020 .

Οι δικαιούχοι μέτοχοι που δεν έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλέφωνα 210-809 4194 και 210 -809 4204) το οποίο και θα επιληφθεί για την ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας (διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.www.moh.gr στην επιλογή  Η Εταιρεία μας > Εταιρική Διακυβέρνηση), δικαιούχοι ιδιώτες μέτοχοι (retail investors) κάτοχοι άνω των 3.000 μετοχών της Εταιρείας θα λάβουν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Σ.Α.Τ. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2019 και το έντυπο εκπροσώπησης.

Το έντυπο εκπροσώπησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτούντα δικαιούχο μέτοχο πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και να ταχυδρομηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι). Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση θα καταργηθεί πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης της νόσου COVID-19, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε πρόσωπα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής-record date) ή σε πρόσωπα που δεν εκπροσωπούν δικαιούχους μετόχους ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί δεξίωση μετά τη λήξη της συνέλευσης.

Μαρούσι 28 Μαΐου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο