Image

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Στο τέλος του 2018 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έφτανε τα 1.290 άτομα από τα οποία τα 1.058 απασχολούνταν στο διυλιστήριο και τα 232 στα κεντρικά γραφεία.

Ο καταμερισμός των υπαλλήλων σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρείας έχει ως ακολούθως:


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                              1.058

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                             87

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ                                                                                    38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                           15

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                         35

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                         9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                             11

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                            4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ                                                                                                  11

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                          22

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                   1.290
Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Σε αυτό το πλαίσιο στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, έχουμε αναπτύξει µία οργανωμένη και µοντέρνα Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που στόχο έχει τον εντοπισµό, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανών εργαζοµένων και στελεχών.

Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσµατικότητα.

Δεσμευόμαστε ώστε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, να διασφαλίζουµε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ελευθερίας του συνδικαλισμού, να αποφεύγουμε τις διακρίσεις και να προσφέρουµε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών, ωστόσο, λόγω της φύσης των εργασιών και των ειδικοτήτων που απασχολούνται στο διυλιστήριο µας, το ποσοστό των εργαζοµένων γυναικών είναι σχετικά µικρό. Έτσι, κατά μέσο όρο, το 2018 το 12,2% του προσωπικού της εταιρείας είναι γυναίκες, ενώ στα γραφεία της εταιρείας, το ποσοστό των γυναικών φτάνει στο 45,5%. To 2017 οι γυναίκες κάλυπταν το 11% στο σύνολο και το 38% στα γραφεία.

Σχετικά με τη μέση ηλικία του προσωπικού της εταιρείας διαμορφώνεται, με βάση τα στοιχεία του 2018, στα 44,3 χρόνια και η μέση αρχαιότητα στα 16,8 χρόνια γεγονός που χαρακτηρίζει τη σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού µας και στόχος µας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά µας κατάλληλους και ικανούς ανθρώπους. Κατά το 2018 το σύνολο των εργαζομένων που προσελήφθησαν σε διοικητικές θέσεις ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου.

Θεωρούµε την επένδυση στη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού µας στρατηγική επιλογή και βασικό παράγοντα ευθυγράµµισης των ικανοτήτων των ανθρώπων µας µε την ευρύτερη στοχοθέτηση της εταιρείας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαρθρώνει και υλοποιεί κάθε χρόνο ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εργαζοµένων. Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι ο συνεχής εµπλουτισµός των επαγγελµατικών γνώσεων των εργαζόµενων, η διεύρυνση των δεξιοτήτων τους και η αναβάθµιση της τεχνικής τους κατάρτισης ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου τους καθηµερινά αλλά και µακροπρόθεσµα. Ως εκ τούτου το 2018 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 28.440 ανθρωποωρών ενώ εκπαιδεύτηκε το 75% των εργαζομένων της εταιρείας.

 

textsizePrintSend to Friend