Image

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα

Από την αρχή της λειτουργίας της η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παραγωγή προϊόντων καθορισμένων προδιαγραφών έχοντας ως κύριο αντικειμενικό σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Στόχος της εταιρείας είναι να εφοδιάζει τους πελάτες της με αξιόπιστα προϊόντα ποιότητας μέσω καθολικής ενεργοποίησης της διοίκησης και προλαμβάνοντας ενδεχόμενα προβλήματα πριν αυτά εμφανισθούν.


Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε το 1992 ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002. Η πιστοποίηση αυτού του συστήματος έγινε το Δεκέμβριο 1993 από τη Bureau Veritas Certification (BV Cert.).  Από τότε το Σύστημα Ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Τον Ιανουάριο του 2003 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  έλαβε από την ίδια εταιρεία την πιστοποίηση κατά το (τότε) νέο πρότυπο ISO 9001:2000, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει. Το Νοέμβριο του 2009, έγινε πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2008 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.), με ισχύ μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 οπότε και επαναπιστοποιήθηκε με ισχύ μέχρι το Φεβρουάριο 2015.

Τον Δεκέμβριο 2014, στο πλαίσιο της ταυτόχρονης χρονικά αξιολόγησης των πιστοποιήσεων που υιοθέτησε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, πραγματοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση του ISO 9001:2008 και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο 2017.

Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας  κατά  ISO 9001:2008 


Το Χημείο του Διϋλιστηρίου είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO / IEC 17025:2005. Η πιστοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με ισχύ  αρχικά μέχρι το Σεπτέμβριο 2010. Έκτοτε η ισχύς της πιστοποίησης επεκτάθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο 2014 οπότε ανανεώθηκε εκ νέου μέχρι το Σεπτέμβριο 2018.

 

Πιστοποιητικό για το Χημείο κατά ISO/IEC 17025:2005

 

H εταιρεία επιπλέον έχει πιστοποιηθεί κατά CE Marking  σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 305/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011(Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) και ισχύει για το προϊόν δομικών κατασκευών: Ασφαλτομίγματα, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12591:2009. Μετά από επαναπιστοποίηση τον Φεβρουάριο του 2014, η διάρκεια ισχύος επεκτάθηκε μέχρι το Φεβρουάριο του 2017.


Πιστοποιητικό CE Marking για Ασφάλτους  Οδοστρωσίας σύμφωνα με  το  Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12591:2009


Υγεία και Ασφάλεια

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει δεσμευτεί στην πολιτική της για την Ποιότητα να ενσωματώνει τις απαιτήσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του Διυλιστηρίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders).

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης η Διεργασία HSM (Health&Safety Management) του Διυλιστηρίου αναθεωρήθηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) με βάση το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 το Δεκέμβριο του 2008. Η πιστοποίηση αυτή είχε τριετή διάρκεια.

Τον Δεκέμβριο 2011 έγινε επαναπιστοποίηση του OHSAS 18001:2007 της Εταιρίας από την BureauVeritasCertification (BVCert.) με ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο 2014 οπότε και επαναπιστοποιήθηκε με ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο 2017.

Πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007


Περιβάλλον

Η ΜΟΤΟΡ OIΛ είναι υπεύθυνη και ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και καταβάλλει συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντός μας.
Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Το παραπάνω ΣΠΔ πιστοποιήθηκε αρχικά το Δεκέμβριο 2000 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) κατά ISO 14001:1996 και από το 2004 κατά το αυστηρότερο πρότυπο ISO 14001:2004. Μετά από επαναπιστοποίηση του ΣΠΔ τον Ιανουάριο του  2013, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι τον Ιανουάριο 2016.

Τον Δεκέμβριο 2014, στο πλαίσιο της ταυτόχρονης χρονικά αξιολόγησης των πιστοποιήσεων που υιοθέτησε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, πραγματοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση του ΣΠΔ και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο 2017.

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

 Επίσης η δέσμευσή μας για δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στην Πολιτική μας για το Περιβάλλον, οδήγησε στην εθελοντική υιοθέτηση και εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΜAS ΙΙΙ (Eco-Management Audit Scheme), όπως αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ER 1221:2009. Μέσω του συστήματος αυτού, διασφαλίζεται ότι εφαρμόζουμε τις κατάλληλες διαδικασίες για τον εντοπισμό των ουσιαστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας και ότι καθορίζουμε στρατηγικές και υλοποιούμε προγράμματα για το μετριασμό τους στο μέτρο του δυνατού.

Βεβαίωση κατά EMAS III ER 1221:2009

textsizePrintSend to Friend